Все повече дружества ще трябва да публикуват нефинансова информация

Нова евродиректива предлага информация за факторите на устойчивост да оповестяват всички големи предприятия без оглед на това дали са от обществен интерес

Все повече дружества ще трябва да публикуват нефинансова информация

Снимка: Pixabay

Коментари